Till senaste kommentaren

Vad är kapitaliserad ränta för något och när betalas räntan ut?

Hej! När betalas räntan ut på mitt konto? Och vad är kapitaliserad ränta?

Kommentarer

  • Hej Fia och tack för ditt inlägg!

    Kapitaliserad ränta är den ränta som upplupit under den sparande perioden och blivit utbetalt till kontot.

    Räntan kapitaliseras vid årsskiftet samt vid avslut av konto. Har du ett fasträntekonto betalas räntan ut vid bindningstidens slut.

    Vi önskar dig en fin dag!
    Med vänlig hälsning,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.