Till senaste kommentaren

Kan ni radera mig från ert register?

Jag vill att ni raderar alla mina personuppgifter som ni behandlar om mig. Hur gör jag?

Kommentarer

  • Hej Martin och tack för ditt inlägg!

    Enligt EUs dataskyddsförordning har du, under vissa omständigheter, rätt till att begära att bli raderad. Din begäran prövas av Banken i det enskilda fallet. I vissa fall kan Banken inte radera uppgifter antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

    Läs mer om hur Banken behandlar dina personuppgifter, hur du tillvaratar dina rättigheter och hur du kommer i kontakt med Bankens dataskyddsombud på www.marginalen.se/personuppgifter

    Vi önskar dig en fin dag!
    Med vänlig hälsning,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.