Till senaste kommentaren

Hur ser er policy ut avseende hållbarhet och etik?

Jag undrar hur er policy ser ut avseende hållbarhet och etik. Exempelvis placeringar i företag som handlar med fossila bränslen, vapen, porr? Samt om ni har några skrivna riktlinjer? Att jag frågar allt detta, är för att jag inte hittade någon information på er hemsida.

Kommentarer

 • Hej Kristina och tack för ditt inlägg!

  Marginalen Bank är i huvudsak finansierat via eget kapital och upplåning från kunder. Överskottslikviditeten placeras i allt väsentligt i svenska stats- och kommunobligationer.

  För oss är det viktigt att göra ansvarsfulla placeringar av vår överskottslikviditet. Vi skaffar oss därför kunskap om hur bolagen som vi investerar vår likviditetsbuffert i arbetar med hållbarhet.

  Vi håller med om att detta är viktiga frågeställningar och vi kommer också framöver att kommunicera mer kring hur vi arbetar kring hållbarhet rent generellt samt inom kreditgivning och investeringar. För banken är sunda finanser och ansvarsfull kreditgivning centralt inom vårt arbete med hållbarhet. Vi arbetar utifrån ett antal policys, bl.a. riskpolicy, etikpolicy, och policy mot penningtvätt och terroristfinansiering.

  Svaret på dina frågor består av två delar och den första berör vår kreditgivning.
  Vi samarbetar inte med kunder eller andra som bedriver verksamhet som är olaglig eller verksamhet som är oetisk eller omoralisk. Allt samarbete och affärer med andra företag ska alltid noga övervägas utifrån etiska aspekter innan en affärsrelation inleds. Vi beviljar t.ex. inte krediter till branscher med verksamhet inom vapentillverkning och tobaksvarutillverkning.

  Vi strävar också efter att utveckla smidi­ga och säkra processer för kunden. Samtidigt verkar vi som bank för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom riskbaserade rutiner för att förhindra transaktioner som avser brottslig verksamhet.
  Den andra delen av frågan berör våra egna placeringar. Svaret på den delen är att vår överskottslikviditet placeras i säkerställda stats och kommunobligationer samt bostadsobligationer.

  Vi önskar dig en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
  Josephine Handläggare, Kundservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.