Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre!

Varje kund har rätt att framföra sina synpunkter och få hjälp om det har uppstått felaktigheter i ärendehanteringen. Marginalen Bank vill betona att din synpunkt är av största vikt för oss och vår verksamhet i vårt ständiga arbete för bästa kundupplevelse.

När du vill lämna ett klagomål till banken så är det bra att göra det i rätt ordning. Först kontaktar du bankens kundservice för att försöka lösa ditt ärende. Är du inte nöjd efter första steget så ska du lämna in ett klagomål till bankens Kundombudsman. Kundombudsmannen vill gärna få din synvinkel på situationen och strävar alltid efter att hantera klagomål på ett skyndsamt, sakligt och omsorgsfullt sätt.

📍 Kontakta Kundombudsmannen:
För att kontakta Kundombudsmannen skickar du ett mail till Kundombudsmannen@marginalen.se där du beskriver ditt ärende. I mailet behöver du även ha med:
- Avtalsnummer/Lånenummer/AnsökningsID/KundID

Hantering:
När du lämnat in ett klagomål till Kundombudsmannen så dokumenteras ditt klagomål. Därefter utreds klagomålet och beroende på hur omfattande klagomålet är, och hur många avdelningar i koncernen som måste bistå med information, tar hanteringen olika lång tid. I enlighet med bankens klagomålspolicy ska ett gensvar ske senast 14 dagar från klagandedatum.

Läs mer om våra synpunkter och klagomålshantering här
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.