Har ni insättningsgaranti?

Har era konton insättningsgaranti?

Kommentarer

 • Hej Erik och tack för ditt inlägg!

  Självklart har vi det! Alla våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

  "Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in."

  Insättningsgarantin gäller per personnummer oavsett hur många konton man har.

  Vi önskar dig en fin dag!
  Med vänlig hälsning,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.